Fframwaith Her a Chefnogaeth
Cafodd 'Fframwaith Her a ​Chefnogaeth CCD' diwygiedig ei dosbarthu i ymgynghorwyr her i gyd ym Medi 2016. 

Mae'r Fframwaith yn darparu'r strwythur sy'n cefnogi gweithrediad Her Canol De Cymru. Mae'n fframio sut bydd gwasanaeth gwella ysgolion y Consortiwm ac ysgolion yn gweithio gyda'i gilydd i wella safonau ac ansawdd addysg. 

Mae'r Fframwaith wedi'i hadeiladu ar yr egwyddorion canlynol: 

  • Yr ysgol sydd â'r cyfrifoldeb cyntaf dros wella
  • Dylai gwaith y gwasanaeth gwella ysgolion gael ei arwain gan ddatblygiad a gweithrediad Her Canol De Cymru
  • Mae angen i ni ddatblygu cynhwysedd y system i fod yn un hunanwella trwy gefnogaeth ysgol i ysgol sy'n cael ei arwain gan y sector
  • Mae angen i ni greu'r amodau lle gall ysgolion fod yn gatalydd i newid, sy'n cael effaith amlwg ar godi safonau i blant a phobl ifanc i gyd
  • Ymdeimlad o bwrpas moesol sy'n ein gyrru - llwyddiant pawb yw pryder pawb
Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r fframwaith, cysylltwch â  Mike Glavin ar mike.glavin@cscjes.org.uk.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017