Cyrchu

Mae nifer o ffyrdd o helpu defnyddwyr i gael y gorau o’r wefan yma – mae’r manylion isod.

Bysellau mynediad

I ddefnyddio’r allweddau mynediad dilynwch y canllawiau canlynol:

 • Dylai defnyddwyr Windows bwyso ‘ALT’ a’r fysell mynediad perthnasol
 • Dylai defnyddwyr Macintosh bwyso ‘Control’ a’r fysell mynediad perthnasol
 • Yna bydd pwyso ‘Enter’ yn mynd â chi i’r dudalen yna.

Rydyn ni wedi cynnwys y bysellau mynediad safonol canlynol, sy’n cynnwys:

 • S = Osgoi’r gwe-lywio
 • 1 = Hafan
 • 2 = Newyddion
 • 3 = Map o'r wefan
 • 4 = Chwilio
 • 5 = A i Y o’r gwasanaethau
 • 8 = Ymwadiad
 • 9 = Cysylltwch â ni
 • 0 = Cymorth cyrchu

Maint y testun

Os ydych chi’n teimlo bod maint y testun ar y wefan yma’n rhy fawr neu’n rhy fach i’w ddarllen yn hawdd, gallwch chi newid maint y testun drwy’ch porwr. Gallwch chi hefyd ddewis ffont, lliwiau, a lliwiau’r cefndir a’r blaendir. Bydd gan bob porwr gyfarwyddiadau gwahanol ar gyfer gwneud hyn.

(Sylwer – bydd rhai cyfrifiaduron yn gadael i chi wneud y testun yn fwy trwy bwyso bysellau 'Control' ac 'ALT' ar yr un pryd a defnyddio’r olwyn ar ganol y llygoden i wneud y testun yn fwy neu’n llai).

Microsoft Internet Explorer

Os ydych chi’n defnyddio Internet Explorer, ewch i’r ddewislen ar frig ffenest y porwr a dewiswch ‘View’, yna dewiswch ‘Text Size’ o’r rhestr fydd yn ymddangos. Fe welwch chi fod dewislen ochr wedi agor, dewiswch y maint yr hoffech chi i’r wefan fod.

Firefox (Mozilla)

Os ydych chi’n defnyddio Firefox, ewch i’r ddewislen ar frig ffenest y porwr a dewiswch ‘View’, yna dewiswch ‘Text Size’ o’r rhestr fydd yn ymddangos. Fe welwch chi fod dewislen ochr wedi agor, dewiswch y maint yr hoffech chi i’r wefan fod.

Mae Firefox hefyd yn gadael i chi newid maint y testun drwy ddefnyddio llwybrau byr y bysellfwrdd:

 • Pwyswch Ctrl a + i wneud y testun yn fwy
 • Pwyswch Ctrl a – i wneud y testun yn llai
 • Pwyswch Ctrl a 0 i fynd yn ôl i’r maint arferol

Netscape Navigator

Os ydych chi’n defnyddio Netscape Navigator, gallwch chi newid maint y testun trwy ddefnyddio llwybrau byr y bysellfwrdd:

 • Pwyswch Ctrl a + i wneud y testun yn fwy
 • Pwyswch Ctrl a – i wneud y testun yn llai
 • Pwyswch Ctrl a 0 i fynd yn ôl i’r maint arferol
 • I weld y dudalen gyfan: F1

Apple Mac

Os ydych chi’n defnyddio system weithredu Macintosh

 • Pwyswch Cmd a + i wneud y testun yn fwy
 • Pwyswch Cmd a - i wneud y testun yn llai
 • Pwyswch Cmd a 0 i fynd yn ôl i’r maint arferol

Linux

Os ydych chi’n defnyddio system weithredu Linux

 • Pwyswch Ctrl a + i wneud y testun yn fwy
 • Pwyswch Ctrl a – i wneud y testun yn llai
 • Pwyswch Ctrl a 0 i fynd yn ôl i’r maint arferol

Arddull a lliw

Os ydych chi’n defnyddio Internet Explorer, cliciwch ar ‘Tools’, yna ‘Options’ ac yna dewiswch o’r botymau lliw, ffont a hygyrchedd.

Dogfennau PDF

Meddalwedd rhad ac am ddim yw Adobe® Acrobat® Reader sy’n gadael i chi weld ac argraffu dogfennau sydd ar ffurf Adobe Portable Document Format (PDF). Lawrlwytho Acrobat Reader||.

Gall Adobe hefyd eich helpu chi i gyrchu cynnwys y wefan drwy dechnolegau cynorthwyol e.e. darllenwyr sgrin a chwyddwydrau sgrin. Gallwch chi ddefnyddio’r ddolen yma i wefan Adobe|| i gael rhagor o wybodaeth am ddogfennau hygyrch.

Ffeiliau Flash

Mae Adobe® Flash® Player yn rhaglen am ddim sy'n gweithio ar draws porwyr sy'n rhoi modd i chi weld cynnwys fideo (ffeiliau FLV). Lawrlwytho Flash Player|. 

Cydymffurfio â W3C

Mae’r World Wide Web Consortium|| (W3C) yn darparu canllawiau Web Content Accessibility Guidelines|| ar gyfer pobl sy’n creu ac yn cynnal gwefannau.

Mae’r canllawiau yma’n helpu sefydliadau i ddarparu gwefannau sy’n hygyrch i bobl ag anableddau. Mae’r canllawiau wedi’u rhannu’n dair lefel o flaenoriaeth:

 • Blaenoriaeth 1
 • Blaenoriaeth 2
 • Blaenoriaeth 3

Bydd pob tudalen ar y wefan yma’n cydymffurfio â Blaenoriaeth 1 a’r rhan fwyaf o’r tudalennau yn cydymffurfio â Blaenoriaethau 1 a 2.

Rydyn ni’n ymroi i gynnal a chadw, a gwella, hygyrchedd y wefan yma. Ein nod yn y tymor hir yw darparu gwefan sy’n cydymffurfio â phob un o lefelau blaenoriaeth y Canllawiau.

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017