Ysgolion Braenaru
Partneriaethau yw’r ysgolion braenaru, sy’n cael eu brocera rhwng dwy ysgol lle mae ysgol yn cefnogi ysgol arall i wella. Mae effaith gwella ar y ddwy ysgol yn cael ei mesur.  Parau mwy dwys o ysgolion ydyn nhw sy’n datblygu maes penodol. 
 
Prif fanteision partneriaethau braenaru yw:
 
  • Cael eich paru gydag ysgol sydd â chryfder ar hyn o bryd mewn maes penodol rydych wedi ei bennu fel maes gwella; 
  • Cyrchu cyllid i gefnogi gwaith y bartneriaeth er mwyn sianelu ei heffaith i lawr y dosbarth; 
  • Meithrin gallu, cryfhau arweinyddiaeth ar bob lefel o fewn yr ysgolion sydd wedi eu cysylltu ac i’r ddwy ysgol fuddio o rannu a chreu ymarfer effeithiol;
  • Cyrchu cymorth gan Ymgynghorydd Her a fydd yn cefnogi ac yn herio’r bartneriaeth fel bo’r angen; a 
  • Chael mynediad i bartneriaethau ysgolion eraill er mwyn rhannu ymarfer effeithiol yn nhermau sicrhau effaith o waith partneriaeth mwy dwys.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017