Grwpiau Gwella Ysgol (GGYau)
Mae’r holl ysgolion mewn grwpiau gwella trawsranbarth. Pwrpas y GGYau y gweithio ynghyd i adnabod arfer orau, ei datblygu a’i rhannu ar draws pob ysgolion mewn modd sy’n fuddiol i bob ysgol yn y GGY. Mae pob GGY yn cynnwys ysgolion o Awdurdodau Lleol gwahanol mewn lleoedd gwahanol ar eu taith ddysgu ac sydd â disgyblion o gefndiroedd cymdeithasol ac economaidd gwahanol.  
 
Mae pennaeth ymhob grŵp yn gweithredu fel Cynullydd. Rôl y Cynullydd yw hwyluso gwaith cydweithredol a chydlynu gwaith ar draws ysgolion y GGY. Mae’r Cynullydd hefyd yn cyflwyno cynlluniau gwella ac arfarniadau ar ran y GGY. 

Prif fanteision gwaith y GGYau:
 
  • Cydweithredu â grŵp o ysgolion i ganolbwyntio ar, a sicrhau gwelliant ym meysydd allweddol gwella ysgolion
  • Datblygu gallu ar bob lefel o fewn a rhwng rhwydweithiau o ysgolion CCD a phob ysgol i fuddio o rannu a chreu ymarfer effeithiol
  • Cyrchu cyllid i hyrwyddo gwaith cydweithredol ar draws cymuned y GGY
  • Cyrchu ac ymgysylltu mewn datblygiad proffesiynol ar y cyd a allai fod yn rhy ddrud i ysgol unigol fel arall
  • Chael y cyfle a’r cymorth datblygiadol i weithredu fel arweinydd system er mwyn buddio grwpiau o ysgolion o fewn rhanbarth CCD
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017