Cynadledda

Mae’r Ganolfan Gynadledda yn lleoliad lluniaidd, cyfoes a bywiog, sy’n cynnig y dechnoleg ddiweddaraf am brisiau heb eu hail.  Wedi ei leoli ychydig ffordd o'r A470 ac o fewn munudau i Ganol Dinas Caerdydd, mae'r Ganolfan Gynadledda'n lleoliad delfrydol ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau.   

Sefydlwyd yn 2005, mae gennym ni lwyth o brofiad o drefnu digwyddiadau ac yn gallu darparu cefnogaeth a chyngor ar bob agwedd ar eich digwyddiad chi.  Gyda lle ar gyfer hyd at 300 o westeion a 10 ystafell hyblyg gallwn gynnal amrywiaeth amrywiol o ddigwyddiadau, o gyfarfodydd bychain i gynadleddau mawr.  Mae gan yr adeilad system aerdymheru drwyddi draw, mynediad am ddim i’r rhyngrwyd yn ddi-wifr, cyfleusterau fideogynadledda, mynediad i’r anabl a pharcio am ddim.

Gyda Rheolwr Cynadleddau, arlwyo arobryn a chefnogaeth TG lawn, gallwn sicrhau y bydd eich digwyddiad yn cael ei gynnal gyda phroffesiynoldeb llwyr a steil.  

Edrychwn ymlaen at eich croesawu . . .

Dysgwch fwy am: www.theconferencecentre.org.uk 

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017