Bagloriaeth Cymru

Welsh-Bacc.pngBagloriaeth Cymru (addysgu cyntaf ym mis Medi 2015) 
 
Bydd yr adran hon o’r wefan yn cynnwys adnoddau/dolenni a newyddion am ddigwyddiadau sy’n dod yn fuan i gefnogi gweithrediad Bagloriaeth Cymru newydd o fis Medi 2015 ymlaen.


Dogfennau Datblygiadau mis Hydref 2015:
 

Dolenni pwysig:

 

 

 


 

Dolenni i adnoddau:

 
Mae’r adnoddau canlynol wedi cael eu cynhyrchu gan grwpiau datblygu adnoddau ar draws rhanbarthau EAS a CCD i gefnogi gweithrediad Bagloriaeth Cymru newydd.
 
Adnoddau i gefnogi’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang:
 


 
Adnoddau i gefnogi’r Her Menter a Chyflogadwyedd:
 

 
Adnoddau i gefnogi’r Her Cymunedol:
 

 
Adnoddau ychwanegol sy’n cael eu creu gan ysgolion/colegau:
 

  • Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Joseff Sant, Casnewydd: Adnoddau i gefnogi’r Her Menter a Chyflogadwyedd yn CA4: http://tinyurl.com/l9l7tcb

  • Ysgol Uwchradd Gatholig Rufeinig Illtyd Sant, Caerdydd:  Pecyn offer digidol i gefnogi datblygiad yr Her Cymunedol: http://tinyurl.com/mpprlou

  • Adnoddau Cyfrwng Cymraeg i gefnogi’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (a gynhyrchwyd gan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Ysgol Gyfun Cymmer Rhondda, Ysgol Gyfun Llangynwyd, Ysgol Gyfun Bro Edern, Ysgol Gyfun Rhydywaun ac Ysgol Gyfun Gwynllyw): http://tinyurl.com/k9xj9ba

  • Mae EAS/CCD wedi gweithio mewn partneriaeth â rhai ysgolion CCD a Sustrans i ddatblygu adnodd i gefnogi addysgu a dysgu’r thema ‘byw yn gynaliadwy’ ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd yr adnodd ar gael o ddiwedd mis Mai 2015 o’r ddolen hon: http://www.sustrans.org.uk/cy/wales

  • Roedd St Richard Gwyn yn un o’r ysgolion treialu ar gyfer Her Menter a Chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru. Mae’r adnoddau sydd ar gael trwy’r ddolen isod yn disgrifio eu dull, yr hyn a ddysgwyd a rhai adnoddau a rannwyd o’r rhaglen addysgu a dysgu: http://tinyurl.com/q6dzfo8

 

Digwyddiadau sy’n dod yn fuan

 
Mae cyfres o weithdai yn cael eu cynllunio ar hyn o bryd i gefnogi staff i ddatblygu gwaith cynllunio’r cwricwlwm i gefnogi Bagloriaeth Cymru newydd.  Hefyd, byddwn yn darparu sesiynau DPP ac adnoddau i gefnogi datblygiad sgiliau llythrennedd digidol. Bydd rhaglenni’n cael eu hysbysebu’n fuan.

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017