Cymraeg Mamiaith
Dydd Iau, 4 Chwefror 2016
Rhaglen Tric a Chlic

A oes gennych ddiddordeb mewn datblygu darllen yn y Cyfnod Sylfaen? 

Ar 7 Mawrth 2016 bydd Eirian Lloyd Jones yn cyflwyno rhaglen Tric a Chlic a fydd yn archwilio strategaethau darllen gyda'r nod o godi hyder athrawon wrth addysgu a datblygu'r sgiliau hyn ar lawr y dosbarth

Mae modd archebu lle ar y rhaglen trwy'r DecDatblygu


Dydd Mercher, 11 Tachwedd 2015
Cyrsiau Sabothol Cymraeg

Gweler y posteri isod i weld gwybodaeth ar gyfer y Cyrsiau Sabothol ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg

 
Dydd Gwener, 9 Hydref 2015
Twitter

Mae gennym ni gyfrif Twitter ein hunDilynwch ni @CSC_Mamiaith i gael y diweddaraf gan y tîm.


Dydd Iau, 1 Hydref 2015
Cyrsiau Tymor yr Hydref 

Tric a Chlic: Cam 1 - 19 Hydref 2015 - http://goo.gl/f9ir2D
Cwrs ffoneg ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg.

FfLlRh Diwygiedig (Cynradd)goo.gl/kEjE94
Cwrs i godi hyder a dealltwriaeth athrawon o’r Fframwaith Llythrennedd.
Cyfnod Sylfaen (am); cyfnod allweddol 2 (pm). 


Dydd Llun, 8 Mehefin 2015
Cyrsiau Sabothol i Ymarferwyr Mamiaith

Cliciwch yma i weld manylion am ddau gwrs Sabothol Cymraeg arall  sy'n digwydd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.


Dydd Mercher, 29 Ebrill 2015
Adnoddau Asesu

Mae casgliad o adnoddau bellach ar gael er mwyn eich cynorthwyo yn y broses 
asesu a chymedroliEwch i'r dudalen 'Adnoddau Asesu' i'w lawrlwytho.


Dydd Mawrth, 28 Ebrill 2015
Adnoddau Profion Darllen
  
Byddwch erbyn hyn wedi derbyn copi o'r CD Adnoddau Profion Darllengan 
Swyddogion y Gymraeg mewn AddysgEr gwybodaethmae'r adnoddau hyn 
bellach ar gael ar-lein yn yr adran Adnoddau Profion Darllen.

Diolch yn fawr  i Matthew McAvoy a'r ysgolion hynny oedd ynghlwm â 
chynhyrchu'r adnoddau.Dydd Llun, 27 Ebrill 2015
Cwis Llyfrau - Darllen Dros Gymru

Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau i'r holl ysgolion a gystadlodd yn y cwis
llyfrau yr wythnos ddiwethafRoedd safon y trafodaethau a'r perfformiadau yn
 uchel tu hwnt y flwyddyn hon


Dydd Iau, 26 Chwefror 2015
Twitter

Dilynwch ni nawr ar Twitter @CSC_Cymraeg 


Dydd Iau, 12 Chwefror 2015 
Adnodd Hanes Tryweryn

Cliciwch yma
 i gael mynediad i adnodd newydd trawsgwricwlaidd CBAC ar hanes 
Tryweryn


Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015
Tanwariant GGY

Gwiriwch eich gwariant GGY ar gyfer 2014-15. Mae nifer fawr o ysgolion heb wario eu dyraniad cyfan. Os hoffech gael cymorth ar sut i wario'r grant, cysylltwch â Myfanwy Neal (01443 846654 / 07880044397.

Canllawiau Grant y Gymraeg mewn Addysg


Dydd Mawrth, 20 Ionawr 2015
Cwis Llyfrau: Dyddiadau

I'r ysgolion hynny sydd wedi cofrestru i gystadlu yn y gystadleuaeth Darllen Dros Gymru, gweler isod ddyddiadau'r rownd trafod:

Ysgolion Caerdydd: 25 Chwefor 2015
Ysgolion Rhondda Cynon Taf: 27 Chwefror 2015

Cynhelir y rownd trafod yn Nhŷ Dysgu.


Dydd Mawrth, 20 Ionawr 2015
Cwis Llyfrau 2015

Cliciwch ar y delweddau isod i weld manylion am y gystadleuaeth Darllen Dros Gymru (cwis llyfrau).

Bl.3 a 4
 

Bl.5 a 6


© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017