Adnoddau Profion Darllen
CYDNABYDDIAETH
 
Paratowyd y pecyn hwn gan weithgor o athrawon o ysgolion
Consortiwm Canolbarth y De:
 
Aelwen Blythe        Ysgol Cwm Garw
Rhian Cornish        Ysgol Cynwyd Sant
Sarah Davies          Ysgol Sant Baruc
Catrin Evans           Ysgol Pen y Pîl
Lisa Mead               Ysgol Pencae
Llyr Meredith           Ysgol Garth Olwg
Lynne Jones           Ysgol Santes Tudful
Elin Prys Connor    Ysgol Evan James
Siân Young              Ysgol Bro Eirwg
 
Swyddogion y Gymraeg Mewn Addysg:
Myfanwy Neal
Annadele McDonagh
Ceryl Rowe
 
Mawr ddiolch i Matthew McAvoy am ei gyfraniad a'i mewnbwn wrth greu’r pecyn.
 
 
© 2017 Central South Consortium    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017