Hafan  >  2017 > Hydref > Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru
Cyhoeddwyd ar 23/10/17


Ydych chi'n adnabod athro rhagorol sy'n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol sydd angen eu gwobrwyo? A yw eich staff addysgu yn arwain y ffordd mewn technoleg neu yn defnyddio'r Gymraeg?

Wel, mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl ar gyfer 2018! Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol addysg gorau y mae gan i Gymru eu cynnig a'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w hysgol neu eu lleoliad addysg.

Mae naw categori eleni yn cynnwys Athro'r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, defnydd Ysbrydoledig o'r Iaith Gymraeg a'r Defnyddio Gorau o Ddysgu Digidol fel bod digon o gyfle i'ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu.

Os ydych chi'n athro, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn gwybod rhywun a fyddai'n deilwng o Wobr Addysgu Proffesiynol, mae gennych chi tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2017 i enwebu ar-lein yn: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017