Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)
Beth yw statws CALU?
  • Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau – mae rhai yn gweithio ar draws y cwricwlwm ac eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae'r gwaith yn amrywio yn ôl y math o ysgol a'i hanghenion a'i  hystod oedran.
  • Ym mhob achos, mae gan gynorthwywyr addysgu lefel uwch o leiaf un maes arbenigedd o ran datblygu dysgu a lles plant a phobl ifanc.
  • Ym mhob achos, mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach a dosbarthiadau cyfan i arwain dysgu.
  • Mae statws CALU yn cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i unigolion sydd wedi profi eu bod yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol ar gyfer CALU.
 
Gwybodaeth am Raglen Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch 2017-18
Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn CALU, bydd sesiwn wybodaeth yn cael ei chynnal ar 15fed Tachwedd o 4.30pm tan 5.30pm.  

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Matthew.Robbins@cscjes.org.uk

PECYN CAIS AR GYFER RHAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2016-17

A0. Safonau Cenedlaethol
A1. Canllawiau Llythrennedd a Rhifedd
A2. Nodyn Briffio'r Pennaeth
A5. Ffurflen Gais CALU 

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw 31ain Ionawr 2018.
 

Rhaglen Asesu CALU 2017-18 Gwanwyn
Pecynnau cais ar gael o wefan y consortiwm      Bob amser
Sesiynau codi ymwybyddiaeth yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth 15/11/2017 4.30pm-5.30pm
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 31/01/2018
Ymgeiswyr yn cael gwybod 22/01/2018
Sesiynau Briffio 1 27/02/2018
Sesiynau Briffio 2 13/03/2018
Sesiynau Briffio 3 27/03/2018
Dyddiad cau ar  gyfer derbyn tasgau'r ymgeiswyr 25/04/2018
Ymweliadau ysgol 15/05/2018 - 25/05/2018
Anfon llythyrau ynghylch y canlyniad at yr ymgeiswyr 25/06/2018
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017