Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol
Croeso i dudalen Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol sy’n rhan o Gyngor Celfyddydau Cymru. Dyma dîm Canolbarth y De: Ian McAndrew (Arweinydd Rhanbarthol) a Dan Allen (Swyddog Rhanbarthol).
 
Nod y cynllun yw hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion gan ddarparu’r cyfle i ddatblygu rhaglen arloesol ac wedi’i theilwra o ddysgu i wella ansawdd dysgu ac addysgu.
 
Mae’n ymwneud â’r ysgol a’r her y mae’n ei hwynebu. Bydd gan Ysgol Greadigol Arweiniol hygyrchedd i sgiliau, adnoddau a phobl greadigol i’w chefnogi a mynd i’r afael â’r her.
 
I ddysgu rhagor am y cynllun gweithredu cliciwch yma.
 
I ddysgu rhagor am y cynllun ei hun cliciwch yma.
 
Mae astudiaethau achos o’r cynllun ar wefan Cyngor y Celfyddydau neu ar Hwb yn y Parth Dysgu Creadigol.
 
Pe hoffech drafod y cynllun, cysylltwch â ni am sgwrs.
 
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017