Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)


Dyddiadau sesiynau briffio
 
Mae ffurflen gais CPCP ar gyfer 2017-18 isod.
Mae angen cyflwyno hwn i CCD erbyn 1pm ar 18fed Medi 2017.
 
Mae ffurflen adolygiad arweinyddiaeth unigol (ILR) wag isod. Mae angen i chi gyflwyno hon gyda’ch ffurflen gais ar ffurf Word erbyn 1pm ar 18fed Medi 2017 i (csc­_npqh@rctcbc.gcsx.gov.uk). Sylwch fod angen cwblhau a thrafod hyn gyda’ch pennaeth a’ch uwch ymgynghorydd her.  SYLWCH fod uchafswm geiriau ar y ddogfen ILR – ni fydd geiriau ychwanegol yn cael eu cyfrif.   
Ni fydd unrhyw fersiwn arall o’r ILR yn cael ei derbyn! 
 
Bydd y cyflwyniad PwyntPŵer hwn yn eich helpu i gwblhau’r ILR.

Dyma rai enghreifftiau o ILRs sydd wedi cael eu cwblhau.  

Gwelwch gyflwyniad briffio  CPCP 2017-18 a roddwyd ar 9fed Mehefin 2017 yma.
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017