Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

ANGau a Mentoriaid Sefydlu: 
Mae sesiynau Mentoriaid Sefydlu ar gyfer rhai sydd heb fynychu wedi cael eu trefnu ar gyfer 7fed Tachwedd yn Nhŷ Dysgu. Sesiwn y bore 9am – 12pm, sesiwn y prynhawn 1pm – 4pm

Cysylltwch â matthew.robbins@cscjes.org.uk er mwyn cadw'ch lle yn y sesiynau uchod. 
 
Cofrestru ANGau:
Sicrhewch fod eich ANGau wedi cofrestr gyda'r Cyngor Gweithlu Addysgu a bod yr ysgol wedi anfon y Ffurflen Hysbysu Sefydlu i'r CGA.
 
Bydd Dilyswyr Allanol yn cael eu dyrannu pan fydd modd. 
 
Bydd dyddiadau ar gyfer Rhaglen ANGau ANELU yn cael eu dosbarthu ar ôl i ni gael ein cronfa ddata ANGau newydd gan y CGA.  

Mae'r holl ddeunyddiau hyfforddi ar gyfer sefydlu statudol ANGau, Mentoriaid Sefydlu a Gwirwyr Allanol mewn perthynas â'r safonau proffesiynol newydd - Medi 2017 ar gael yma.

Diogelu:

Cyflwyniad Diogelu i ANGau

Cymhwysedd Digidol ac eDdiogelu:

Cyflwyniad Cymhwysedd Digidol ac eDdiogelu
 

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017