Beth yw dyletswydd hybiau?
Bydd hybiau dysgu proffesiynol yn cynnig cyfleoedd datblygu ar y continwwm dysgu proffesiynol. Bydd hybiau cwricwlwm yn cefnogi datblygiad dulliau pynciau penodol mewn pynciau craidd, a bydd ymarferwyr arweiniol yn datblygu dulliau ac adnoddau mewn pynciau di-graidd. 
 
Mae hybiau yn:
 
  • Darparu dysgu proffesiynol ansawdd uchel i ysgolion yn y rhanbarth
  • Rhannu arfer rhwng ysgolion
  • Cefnogi gwaith gwella ysgolion
  • Meithrin gallu o ran arweinyddiaeth
  • Ymgymryd ag ymchwil a’i rannu
 
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017