Who are the Curriculum Hubs?
Primary

English/Literacy
 • Porthcawl Primary School
 • Cyfarthfa Park Primary School
 • Kitchener Primary School
 • Stacey Primary School
Mathematics/Numeracy
 • Coed Glas Primary School
 • Troedyrhiw Primary School
 • Fern Federation (Craig yr Hesg and Cefn Primary)
Science
 • Coed Glas Primary School
Welsh Second Language
 • Sully Primary School
Digital Competency
 • Cadoxton Primary School
 • Darran Park Primary School
Welsh First Language
 • Partneriaeth Merthyr (Ysgol Rhyd Y Grug ac Ysgol Santes Tudful)
Foundation Phase
 • Brynnau Primary School
 • Cadoxton Nursery School
 • Cefn Glas Primary School
 • Dolau Primary School
 • Ely and Caerau Children’s Centre
 • Grangetown Nursery School
 • St Mary’s and St Patrick’s Primary School
 • Tremorfa Nursery School
 • Ysgol Llanhari

Secondary

English/Literacy
 • Pencoed Comprehensive School
 • Bryntirion Comprehensive School
 • Bishop of Llandaff High School
Mathematics
 • Cardiff High School
 • Cyfarthfa High School
 • Stanwell School
 • Bryncelynnog Comprehensive School
Science
 • Pontypridd High School
 • Cardiff High School
Welsh Second Language
 • Cardiff High School
 • Cowbridge Comprehensive School
 • Treorchy Comprehensive School
Modern Foreign Languages
 • Treorchy Comprehensive School
 • Y Pant School
Digital Competency
 • YG Rhydywaun
 • Ysgol Bro Edern
 • Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
 • Ysgol Gyfun Plasmawr
Welsh First Language
 • Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
© 2017 Central South Consortium    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017