Beth yw rôl Ymarferydd Arweiniol?
Bydd ymarferwyr arweiniol yn ymarferwyr di-graidd sydd â chefndir profedig yn eu maes cwricwlwm ac yn dymuno cefnogi athrawon eraill yn y rhanbarth. 

Caiff ymarferwyr arweiniol eu comisiynu gan ymgynghorydd strategol y Consortiwm i gefnogi ysgolion eraill trwy wella eu darpariaeth, eu harfer a’u deilliannau yn y pwnc.  
 
Bydd ymarferwyr arweiniol hefyd yn cynnal cyfarfodydd rhwydwaith yn y rhanbarth er mwyn hwyluso rhwydweithio, rhannu diweddariadau a chyfleoedd i rannu arfer.  
 
Meysydd ffocws ar gyfer yr Ymarferwyr Arweiniol yw:
 
  • Grwpiau ymchwil gweithredu ar feysydd lle bo angen rhanbarthol
  • Hwyluso grwpiau addysgeg
  • Cymryd rhan mewn grwpiau datblygu cwricwlwm
  • Cryfhau cysylltiadau ag Arloeswyr  Donaldson
© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017