Pam rhaglenni a arweinir gan ymholiad?
Mae llawer o raglenni dysgu proffesiynol yn dilyn dull a arweinir gan ymholiad. Mae hyn yn cydnabod yr angen i sicrhau bod datblygiad proffesiynol ysgolion yn cyd-fynd â blaenoriaethau gwella ac yn gallu dangos tystiolaeth o effaith. Bydd hwyluswyr rhaglenni CCD yn gweithio gydag ymarferwyr dros nifer o sesiynau er mwyn sefydlu ymholiad, ymchwilio i’r hyn sy’n gweithio’n dda, datblygu, rhoi cynlluniau ar waith ac arfarnu camau gweithredu.   
 
Gall ymarferwyr ddisgwyl datblygu rhwydwaith cydweithredol gydag eraill ar y rhaglen, ac fel arfer bydd angen iddynt gwblhau tasgau rhwng sesiynau a chymryd rhan mewn trafodaeth ynglŷn â chanlyniadau’r tasgau hyn. Bydd ymarferwyr yn arfarnu sut mae’r rhaglen wedi cael effaith ar ddeilliannau ac arfer yn eu hysgolion.   

© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017