Swyddi Gwag

Os oes unrhyw ymholiadau gennych ynglŷn â swyddi gwag neu yrfaoedd yn y Consortiwm, cysylltwch ag Andrea Jones (Rheolwr AD) ar  andrea.jones@cscjes.org.uk / 01443 827500.

Cadwch i fyny â datblygiadau yn y Consortiwm, gan gynnwys negeseuon am ein swyddi gwag diweddaraf, trwy gofestru ar gyfer ein e-fwletin.


Darganfod Addysgu: Cymerwch y camau cyntaf tuag at ddarganfod gyrfa mewn addysgu yng Nghymru


© 2017 Consortiwm Canolbarth y De    Powered by ActiveSite v6    Webbased Ltd 2001 - 2017