The Central South Consortium Joint Education Service will raise standards and build upon success though purposeful collaboration between Local Authorities, effective partnership with schools and a rigorous pursuit of excellence.

Bydd Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De yn codi safonau ac yn adeiladu ar lwyddiant trwy gydweithrediad pwrpasol rhwng Awdurdodau Lleol, partneriaeth effeithiol ag ysgolion a chanlyn rhagoriaeth yn drylwyr.
arrow
English
 
arrow
Cymraeg
           Logo