Bydd Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De yn codi safonau ac yn adeiladu ar lwyddiant trwy gydweithrediad pwrpasol rhwng Awdurdodau Lleol, partneriaeth effeithiol ag ysgolion ac anelu at ragoriaeth yn drylwyr.

The Central South Consortium Joint Education Service will raise standards and build upon success though purposeful collaboration between Local Authorities, effective partnership with schools and a rigorous pursuit of excellence.

 
arrow
English
 
arrow
Cymraeg
           Logo